saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a Superior en Innovació Digital (Programa I-Lab)

Missió del lloc de treball

En relació amb l'encàrrec d'assistència tècnica a la implementació dels programes d'Innovació Digital, del Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital:
Coordinar i executar projectes vinculats als programes d'Innovació Digital de Barcelona Activa, amb un focus específic en el programa i-Lab que és l'instrument per la introducció de la innovació oberta i el seu lligam amb compra estratègica de l'Ajuntament, i a on Barcelona Activa, a través de la Direcció d'Innovació Digital, participa a varies línies de treball: gestió i avaluació dels projectes, dinamització de la comunitat així com comunicació i disseminació.

Responsablilitats

En relació amb l'encàrrec d'assistència tècnica a la implementació dels programes d'Innovació Digital, del Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital:
Coordinar i executar projectes vinculats als programes d'Innovació Digital de Barcelona Activa, amb un focus específic en el programa i-Lab que és l'instrument per la introducció de la innovació oberta i el seu lligam amb compra estratègica de l'Ajuntament, i a on Barcelona Activa, a través de la Direcció d'Innovació Digital, participa a varies línies de treball:
- Coordinar l'execució i seguiment del pla de treball del i-Lab, tant en la creació de la metodologia com en l'execució i seguiment del programa un cop estigui en marxa. Desenvolupar tasques de suport al disseny de metodologies, coordinació de l'ecosistema, comunicació i difusió, i altres tasques de gestió del projecte com preparar la documentació i ser l'interlocutor amb els diferents proveïdors i socis a nivell tècnic.
- Coordinar i fer seguiment de possibles socis del programa i-Lab. Donar suport en la dinamització de la comunitat i l'ecosistema d'innovació oberta creat al voltant del programa,
- Aplicar les metodologies definides pel programa i-lab, impulsar el treball en xarxa, i impulsar i fer seguiment de nous projectes.
- Coordinar i executar les accions de promoció, comunicació i disseminació del i-Lab,, així com per l' organització i/o participació a esdeveniments relacionats amb l'i-Lab i la innovació, amb coordinació interna amb Barcelona Activa i amb el Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital. Principalment:
o Elaboració de materials i continguts de suport per a la comunicació
o Fer presentacions en diferents entorns públics i privats.
o Manteniment i actualització dels continguts del web.
o Suport en la organització d'esdeveniments i actes
- Seguiment pressupostari i suport a la contractació. Avaluació de la sostenibilitat financera del  programa i suport en la cerca de suport financer extern (públic o privat).
- Seguiment de quadre de comandament/indicadors i altres tasques de secretaria: gestió d'agendes, preparació de documentació, etc.
- Elaboració d'informes financers i d'activitats, participant en la correcta execució i justificació de les accions derivades dels projectes (conjuntament amb la Direcció de Recursos Econòmics de Barcelona Activa i la Direcció d'innovació Digital).

Titulació requerida

Grau universitari, preferentment en la branca d'enginyeries o altres llicenciatures tècniques, així com Ciències Econòmiques o ADE.

Formació addicional

Es valorarà positivament formació específica, màsters i postgraus en l'àrea de la gestió i direcció d'empreses, així com formació relacionada amb la gestió de projectes europeus i polítiques públiques, i amb la comunicació i coordinació d'esdeveniments.
Imprescindible un domini de les eines d'ofimàtica.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català, castellà, anglès.

Experiencia

Imprescindible 3 anys d'experiència a nivell tècnic en projectes d'innovació tecnològica o empresarial (disseny i execució), a l'àmbit públic o privat.
Es valorarà:
- Coneixement i experiència sobre innovació i tecnologia.
- Coneixements en desenvolupament local i gestió municipal.
- Experiència en gestió de la comunicació i esdeveniments.
- Col·laboració en projectes multi institucionals i en xarxa.
- Experiència en gestió de projectes europeus
- Experiència en avaluació de propostes de projecte.

Tipus de contracte

Obra o Servei

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ: Vinculada a l'encàrrec d'assistència tècnica a la implementació dels programes d'Innovació Digital, del Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital.
INICI CONTRACTE: Finalització procés de selecció
FINALITZACIÓ CONTRACTE: A la finalització de l'obra o servei, previst a juny 2019.
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup Professional I; Nivell salarial 4; 35.578,36 € bruts anuals

Data límit CV

11/03/2018

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

Tecnic programa I Lab.pdf Tecnic programa I Lab.pdf