saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a Superior en Innovació Digital (Programa Innovació Social Digital)

Missió del lloc de treball

En relació amb l'encàrrec d'assistència tècnica a la implementació dels programes d'Innovació Digital, del Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital:
Coordinar i executar els diferents projectes i esdeveniments vinculats als programes d'Innovació Digital de Barcelona Activa, amb l'objectiu de dinamitzar la comunitat de projectes d'innovació, coordinar ajuts i subvencions d'Innovació digital, fer seguiment i avaluació de projectes, i realitzar accions de promoció, comunicació, i organització d'esdeveniments relacionats. 

Responsablilitats

En relació amb l'encàrrec d'assistència tècnica a la implementació dels programes d'Innovació Digital, del Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital:
Coordinar i executar els diferents projectes i esdeveniments vinculats als programes d'Innovació Digital de Barcelona Activa, que inclouen:
- Dinamitzar la comunitat de projectes d'innovació, per impulsar el treball en xarxa, impulsar nous projectes i fer seguiment dels que hi ha en marxa.
- Coordinació d'ajuts i subvencions d'Innovació Digital, preferentment Innovació Social Digital. Seguiment i avaluació dels projectes en marxa o pilots i avaluació de noves propostes de projectes pilot.
- Coordinar i gestionar la participació de Barcelona Activa, en coordinació amb el Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital,  en els diferents esdeveniments i fires relacionades amb la Innovació Digital.
- Coordinar i executar les accions de promoció, comunicació i disseminació dels diferents projectes dels programes, principalment:
o Elaboració de materials i continguts de suport per a la comunicació
o Fer presentacions en diferents entorns públics i privats.
o Manteniment i actualització dels continguts del web.
o Organització d'esdeveniments i actes
- Seguiment pressupostari i suport a la contractació.
- Seguiment de quadre de comandament/indicadors i altres tasques de secretaria: gestió d'agendes, preparació de documentació, etc.
- Elaboració d'informes financers i d'activitats, participant en la correcta execució i justificació de les accions derivades dels projectes (conjuntament amb la Direcció de Recursos Econòmics de Barcelona Activa i la Direcció d'innovació Digital).

Titulació requerida

Grau universitari preferentment en la branca d'enginyeries o altres llicenciatures tècniques, així com Ciències Econòmiques o ADE.

Formació addicional

Es valorarà formació específica, màsters i postgraus en l'àrea de la gestió i direcció d'empreses, així com formació relacionada amb la gestió de projectes europeus i polítiques públiques, i amb la comunicació i coordinació d'esdeveniments.
Imprescindible un domini de les eines d'ofimàtica.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català, castellà, anglès.

Experiencia

Imprescindible 3 anys d'experiència a nivell tècnic en projectes de foment d'innovació tecnològica o empresarial, a l'àmbit públic o privat, amb una forta vessant comunicativa.
Es valorarà:
- Coneixement i experiència sobre innovació oberta, metodologia de clústers, dinamització de sectors econòmics i/o comunitats
- Coneixements en desenvolupament local i gestió municipal.
- Experiència en gestió de la comunicació i esdeveniments.
- Col·laboració en projectes multi institucionals i en xarxa.
- Experiència en gestió de projectes europeus
- Experiència en avaluació de propostes de projecte.

Tipus de contracte

Obra o Servei

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ: Vinculada a l'encàrrec d'assistència tècnica a la implementació dels programes d'Innovació Digital, del Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital. 
INICI CONTRACTE: Finalització procés de selecció
FINALITZACIÓ CONTRACTE: A la finalització de l'obra o servei, previst a juny 2019.
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup Professional I; Nivell salarial 4; 35.578,36 € bruts anuals

Data límit CV

11/03/2018

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

Tecnic Innovacio Social Digital.pdf Tecnic Innovacio Social Digital.pdf