saltar navegació

Menú principal

Notícies i Premsa/Novetats

Bona Feina, Barcelona! Nous ajuts per a la contractació per fomentar l'ocupació de qualitat

El programa ofereix subvencions de fins a 12.000 euros segons el perfil de la persona contractada.

Barcelona Activa, 21 de novembre 2017

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa ''Bona Feina, Barcelona!'', un nou programa d'ajuts a la contractació per alleugerir les despeses de les empreses i les persones autònomes a l'hora de formalitzar noves contractacions i fomentar l'ocupació de qualitat a la ciutat.

El Programa ofereix ajuts de fins a 12.000 euros per contracte, un import que varia en funció del perfil de la persona contractada i de la jornada laboral.

El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat: "Perseguim dos objectius: activar el teixit empresarial i millorar les condicions de treball, tant pel que fa als salaris com a l'estabilitat laboral."

Les persones a contractar hauran d¿estar empadronades a Barcelona i respondre a algun d¿aquests perfils:

1. Majors de 40 anys en situació d'atur de llarga durada.
2. Participants en programes i/o itineraris d'inserció laboral de Barcelona Activa.
3. Persones en risc d¿exclusió social.
4. Persones amb residència en algun dels set districtes d'actuació preferent a la ciutat i amb participació acreditada en accions de formació i/o orientació laboral.

Pel que fa a les empreses, han de complir els següents requisits:

¿ Tenir com a mínim un centre de treball a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
¿ Desenvolupar la seva activitat des de fa més de sis mesos.
¿ Estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb l'Agència Tributària, la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.

Els contractes hauran de ser d'un any com a mínim o indefinits i cap salari serà inferior a 1.088,56 € bruts mensuals per a jornades a temps complet.

Les peticions de subvenció s'han de presentar abans del 31 de desembre. Més informació sobre els ajuts aquí.

Aquests ajuts van en la línia d'altres mesures de Barcelona Activa de garantir la feina de qualitat, i va un pas més enllà d'altres programes, com el Barcelona es Compromet, en garantir contractes d¿un mínim de 12 mesos i amb un salari mínim de 1000 euros o les clàusules socials en els contractes amb empreses proveïdores.