saltar navegació

Menú principal

Notícies i Premsa/Novetats

Impuls a l'ocupació laboral per a joves, majors de 45 i persones en risc d'exclusió social

L'Ajuntament de Barcelona, principalment a través de Barcelona Activa, destinarà 37 milions d'euros a polítiques de foment de l'ocupació centrant-se en els col·lectius més vulnerables, la territorialització dels serveis per a persones aturades i la millora de les condicions laborals i salarials.

Barcelona Activa, 10 de febrer 2017

En el marc de l’Estratègia per l’Ocupació a Barcelona (EOB) es considera prioritària l’atenció de col·lectius determinats en situació d’exclusió laboral. A partir de les propostes plantejades des de Barcelona Activa, s’ha definit el Pla d’Actuació per l’Ocupació 2017 que incorpora mesures d’orientació, formació, contractació i intermediació. 
La formació serà un dels focus d’atenció del pla estratègic, concretament hi ha programats més d’una vuitantena de cursos en diferents àrees professionals. L’objectiu és qualificar als participants amb les aptituds per exercir una activitat professional. 
També es crearan uns ajuts per afavorir la incorporació al mercat de treball de noves persones d’aquells col·lectius que es troben amb dificultats afegides. Així mateix per evitar la precarització del mercat de Treball, Barcelona Activa destinarà la línia de subvencions a afavorir contractes de més de 12 mesos. 
Un altre objectiu d’enguany és la descentralització dels dispositius d’ocupació. Així doncs, es posarà en marxa a Can Peguera (Nou Barris) una prova pilot del primer servei local d’ocupació que servirà per definir el nou model i expandir la xarxa a altres punts del territori.